• BIST 103.024
 • Altın 379,332
 • Dolar 6,8109
 • Euro 7,4186
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C

PTT, 2016'ya proje bombardımanıyla başlıyor

PTT, 2016'ya proje bombardımanıyla başlıyor
PTT, posta, banka ve lojistik alanında birçok yeni projeyle 2016ya hızlı başlayacak. Aynı gün ve günlük teslimat uygulamaları ile kargo taşımacılığına hız katacak olan kurum, uluslararası ticari kargo taşımacılığında yeni işbirlikleri ile atılım yapacak..
Posta ve Telgraf Teşki­latı Anonim Şirketi (PTT) 2016 yılına yeni projelerle gire­cek.  2016'da kargo taşımacı­lığında aynı gün teslimat ve gün­lük teslimat ol­mak üzere iki yeni uygulamayı hayata geçirmeye hazırla­nan PTT, uluslararası ticari kargo taşımacılı­ğında faaliyet göste­ren Türk Paket Ekspres (TURPEX) markasının bilinirliğini ve iş hacmim artıracak işbirliklerine de imza atacak. Yeni yılda elektronik ticaret siteleri­ne ödeme ve sevkıyatı bir­leştiren çözümler sunarak "hem ödeme hem de taşıma" işini üstlenmeye hazırlanan PTT, elektronik veya geleneksel tica­ret yoluyla yaygın ürün satışı ve da­ğıtımı yapan şir­ketler için depo­lama, lojistik ve teslimatı birleşti­ren hizmetlere odaklanacak.
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Harun Maden, PTT'nin 2016 yılı hedeflerini Para Dergisi'ne anlattı. PTT'nin faaliyet alanları içinde lojistiğin yüzde 75 payla ilk sırada yer aldığını ifade eden Ma­den, parasal posta hizmetlerinin yüzde 23, elektronik hizmetlerin ise yüzde 1-2 pay al­dığını vurguluyor. Maden, "Bu alanda yü­rütülen tüm faaliyetlere ilişkin istatistikler kurum tarafından düzenli olarak açıklanı­yor; mevcut veriler ışığında PTT'nin Türki­ye'deki pazar payının yaklaşık yüzde 25 ol­duğu öngörülüyor" diyor.
 
4 BİN 515 İŞYERİ VAR
PTT, 1104 merkez, 2 bin 350 şube ve 1061 acentelik olmak üzere toplam 4 bin 515 işyeri, 6 bin 300 gişe personeli, 10.4 milyon Pttkart, 2 bin 126 ATM ile hizmet veriyor. Özellikle ticari kaygılardan dolayı hiçbir bankanın bulunmadığı 1563 yer­leşim yerinde, PTT faaliyet gösteriyor. PTT'nin 5 bini idari hizmet sözleşmesi ile çalışan olmak üzere toplam 39 bin personeli bulunuyor.
Türkiye'nin en yaygın or­ganizasyonuna sahip ano­nim şirketinin PTT olduğu­na dikkat çeken Maden, PTT'nin tüm birimleriyle kırsal ile büyükşehirde yaşa­yanlar arasında adeta finansal bir köprü görevi üstlen­diğini vurguluyor.
Türkiye'nin her yerine ulaşmayı, PTT'nin kimliğinin bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Maden, "Bu yaygınlığımızı ge­liştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. PTT'nin şubelerinin yanı sıra, motosikletli köy dağı­tıcılarımız var. Onlar motorla, haftalık program içinde köylere gidiyorlar. Ulaşma­dığımız yer yok. Bu yaygınlık PTT'nin en büyük gücünü oluşturuyor. Zarar eden şu­belerin kapatılması gibi bir yaklaşımımız yok. Posta regülasyonu dolayısıyla evrensel hizmet yükümlülüğümüz de var. PTT, gelecekte bu vasfını teknolojik gelişmeleri ya­kından takip ederek çok daha ilerilere taşı­yacak" diyor.
 
HIZLI TAŞIMADA İDDİALI
Kargo taşımacılığı piyasasında daha et­kin ve verimli olarak yer alabilmek için 2008 yılında "PTT Kargo" hizmetini uygu­lamaya alan PTT, bu alanda yeni ürünleriy­le hizmet vermeye hazırlanıyor. PTT, 2016 yılında gönderi hizmetlerinde "aynı gün teslimat" ve "günlük teslimat" olmak üzere iki yeni uygulamayı hayata geçirmeyi hedef­liyor. Aynı gün teslimat uygulamasına ilk etapta İstanbul'da başlanması planlanıyor. Şehir içi kargo taşımacılığı alanında günde­me gelecek bu uygulama, zamanla Türkiye genelin yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Ma­den, "Bir ürün ve hizmeti siz İstanbul'da, İstanbul'un yüksek talep ve trafik yo­ğunluğunda başarıyla veri­yorsanız, bunu diğer şehir­lere uygulayabilirsiniz" di­yor.
"Aynı gün teslimat" uygu­lamasında sabah saatlerinde teslim alman bir kargonun, saat 17.00'ye kadar teslim edileceğini belirten Maden, bu uygulama için İstanbul'da­ki işleme merkezi sayısının ar­tırılması ve yeni aktarma noktalarının oluşturulmasının planlandığını kayde­diyor.
PTT'nin şehirlerarası kargo taşı­macılığında hayata geçirilecek gün­lük teslimat uygulamasıyla ise tes­lim alman kargonun 24 saat içinde taşınacağını vurgulayan Maden, günlük hızlı kargo taşımacılığı uygulaması için THY Kargo ile "yur­tiçinde taşıma anlaşması" yapacak­larını açıklıyor.
Rekabetçi bir ücret politikası belirleyeceklerini ifade eden Maden, "Bu hizmet için yeni network, yeni bir or­ganizasyon kurmuyoruz. Hazır, kurulu, saat gibi işleyen bir PTT mekaniz­ması var. Her gün her saat çalışan bir PTT me­kanizması üzerine, biz müşterilerin ihtiyacı olan, talep ettiği ürün­leri ekliyoruz. PTT Kargo piyasada fiyat düzenleyici ve denge sağlayıcı pozisyonda bulunuyor. Ücret po­litikasını her zaman müşteri lehine ola­cak şekilde belirliyoruz. Ücretlerimiz diğer firmalar gibi ki­lometre başına değil, ağırlık veya hacme göre Türkiye'nin her yerine güvenle ulaş­tırılıyor" diyor.
 
ÖRNEK UYGULAMA GÜNDEMDE
Maden, ayrıca lojistik konusunda belli bir sektöre ve hizmet alanına yönelik ürün gruplarının PTT tarafından tedarik edilme­si ve depolanması, ihtiyaç planına ve talebi­ne göre ilgili noktalara şevkini içeren bir ör­nek uygulamanın gündemlerinde olduğunu belirtiyor. Dağıtım, depolama ve lojistiğin birleştirileceği bu projenin 2016 yılının ilk altı ayında uygulamaya girmesini hedefle­diklerini açıklıyor.
Bu arada, Çin'in Avrupa'ya yönelik satış­larında, Türkiye'nin depolama ve lojistik merkezi olması noktasında yapabilecek çok ciddi işler olduğunu vurgulayan Maden, "Bunların bir kısmı fikir, bir kısmı görüşme aşamasında. Çin Avrupa'ya çok uzak. Biz ise yakınız. Çin'in Avrupa'daki müşteriye ürünlerini ulaştırmasında lojistik ve depola­ma işlerini üstlenme noktasında PTT'ye rol oluşturma çabalarımız var. Bu arada Çin, dünyaya çok ciddi mal pompaladığı gibi ciddi manada mal çekiyor. Türkiye'de veya Avrupa'da üretilen malların Çin'e ulaştırıl­ması da gündeme gelebilir. İstanbul'a yapı­lacak üçüncü havalimanı bu projenin önemli bir ayağını oluşturabilir. Diğer aya­ğında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalı­şılan lojistik köyleri projesi yer alabilir. Ge­lişen ekonomide, lojistik sektörü önemli bir kaldıraç rolü üstlenecek. Biz de PTT olarak bu işte yer almak istiyoruz" diye konuşuyor.
 
ULUSLARARASI TİCARİ KARGO
PTT, 2016 yılında uluslararası ticari kar­go taşımacılığında da hedef büyütüyor. 2013 yılında "Türk Paket Ekspres (TUR-PEX)" adında kendi markasını oluşturan PTT, bu markanın bilinirliğini ve iş hacmini artırmak için yeni işbirliklerine gitmeye hazırlanıyor. Türkiye'den bütün ülkelere, bütün ülkelerden Türkiye'ye kolay paket gönderiminde TURPEX'i çok aktif olarak değerlendirmeyi düşündüklerini söyleyen Maden şu açıklamalarda bulunuyor:
"Şu anda her ülkeye gidiyoruz. Bunun hizmet kalitesi açısından geliştirilmesi, pazarlama ve marka bilinirliği açısından desteklenmesi gerekiyor. TURPEX bilinmiyor, bilinmediği için kullanılmıyor. Kullanılmadığı için gelişmiyor. TUR-PEX ile uluslararası ticari paket ta­şımacılığı yapıyoruz. Ürün ve hizmete yönelik altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Uluslararası network ve altyapı eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Da­ha sonra markayı pazarlama, ürüne yönelik talebi oluşturma aşa­masına geçeceğiz. 2016'nın ikinci yarısında bu konuda çalışmala­rımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de belli işbirliklerimiz olabilir. Yerli ve yabancı şirketlerle yapılacak işbirliği ile bu sürece hız kata­biliriz. TURPEX'in uluslararası ticari pa­ket taşımacılığında payı yüzde 2'nin altında. Yeni işbirlikleri sonrasında üç yıl son­rasında pazar payını yüzde 25'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."
 
YENİ FIRSATLAR, YENİ ÜRÜNLER
Kargo taşımacılığının ve özellikle lojisti­ğin gelişimiyle e-ticaretin Türkiye'de bü­yük ivme kazanacağını öngören PTT, 2016 yılında elektronik hizmetler alanında da yeni projeler hayata geçirmeye hazırlanıyor. PTT, elektronik ticaret sitelerine, öde­me ve sevkiyatı birleştiren çözümler sun­mayı planlıyor. Şu anda uygulama geliştir­me aşamasında olduklarını açıklayan Ha­run Maden, elektronik hizmetler alanında PTT'nin rakiplerine göre daha avantajlı ol­duğunu ileri sürüyor. PTT'nin hem ödeme hem de taşıma sistemine sahip olduğuna dikkat çeken Maden şunları kaydediyor: "E-ticarette, sipariş verdikten sonra tüketici açısından iki önemli adım var. Bunlardan ilki bu ürünler için öde­menin kolay ve güvenli bir şekilde nasıl yapılacağı, ikincisi ise bu ürünlerin hızlı, güvenli ve sağlam bir şekilde nasıl ulaşacağı. PTT bu iki alanda da Türkiye'nin en büyük aktörü. Bu alanda ciddi bir gelişme olacağına inanıyoruz. Elektronik ticaret pazarının büyü­mesiyle, insanlar oturdukları yerden alışverişlerini yapıyor. Avru­pa'da bireysel alışverişlerin yüzde 20'den fazlası internet ortamı­na taşınmış durumda. Türkiye'de henüz bunun üçte biri konu­munda. Büyüyen pazar, PTT gibi paket taşıma ve lojistik hizmeti veren şirketler için ciddi manada imkan oluşturuyor. Biz de bu potansiyelin bulunduğu alana doğru, hem lokalde hem de ulusla­rarası alanda yeni fırsatlar oluşturmaya, yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Gelişme istikametimiz bu alanda olacak."
 
BAŞKA ÜLKELERDE TAŞIYICI OLACAK
PTT, yeni yılda elektronik veya geleneksel ticaret yoluyla yay­gın ürün satışı ve dağıtımı yapan şir­ketler için depolama, lojistik ve tesli­matı birleştiren bir servis hizmeti de sunmayı hedefliyor. Bu proje çerçeve­sinde çalışmaların sürdüğünü açıkla­yan Maden, bu projeyi bir yıl içinde hayata geçirmeyi planladıklarını söy­lüyor. Elektronik ticarette farklı bir iş­birliğinin yakın zamanda başlayacağı­nı açıklayan Maden şunları kaydedi­yor:
"Başka ülkelerdeki elektronik tica­ret satışlarının, Türkiye üzerinden il­gili ülkelere dağıtılması noktasında PTT'nin taşıma firması olarak rol alması söz konusu olacak.'
 
EN BÜYÜK TAHSİLAT VE ÖDEME NOKTASI
PTT, parasal posta hizmetleri alanında da geliş­mesini sürdürmeyi hedefliyor. Parasal posta hizmetlerinin son dönemde hızlı geliştiğin vurgula­yan Maden, "Bireysel bankacılık hizmetleri bankacılık sektörünün son 20 yılının faaliyet alanı. Daha önce posta vardı. Bankalar son yıllarda, bireysel bankacılık alanına girdiler. Elektronik ticaretin de gelişmesiyle ödeme hiz­metleri içerisinde bireysel harcamalar, bireysel ödemeler, büyük bir yer tutuyor. PTT de bu noktada, ödeme hizmetleri konusunda en yaygın müşteri portföyüne sahip, en yüksek ödeme trafiğini ger­çekleştiren kuruluş olmayı hedefliyor. PTT'yi farklı ödeme sistem­leri, işletmeleri arasında bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz. Birçok yeni ürün ve hizmetle, parasal posta başlığındaki işleri geliş­tirmeyi hedefliyoruz. PTT geleneksel posta çeki ve havalesi dışın­da, gelişmekte olan ödeme hizmetleri alanında ciddi anlamda var olacak. Bununla ilgili bazı konularda işbirlikleri olacak" diyor.
PTTBank hizmet ağı hakkında da bilgi veren Maden, 355 ayrı kurum ve kuruluş ile yapılan 498 protokol kapsamında tahsilat, ödeme ve satış işlemleri PTT aracılığıyla yürütüldüğünü aktarıyor.
 
ONLINE POSTA ÇEKİ HİZMETLERİ
Tüm PTT işyerlerinden yurtiçi havale ve posta çeki hizmetleri­nin online olarak yapıldığını dile getiren Maden, şirket bünyesinde açılan posta çeki hesap sayısının 2015 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 5 milyon 22 bin 25 adede ulaştığını açıklıyor. Maden şunları söylüyor:
"2015 Ekim ayı itibarıyla 206 milyon 695 bin adet tahsilat işlemi PTT hiz­met kanalları kullanılarak gerçekleşti­rilmiş bulunuyor. Bütün bu işlemler gösteriyor ki, PTT A.Ş. Türkiye'nin en büyük tahsilat ve ödeme noktasıdır. PTTBank olarak 2016'da müşterileri­mize sunmuş olduğumuz hizmetleri­mizi geliştirerek Türkiye'nin en büyük tahsilat ve ödeme noktası olma özelli­ğimizi korumayı hedefliyoruz."
 
FİNANS GÜNDEM
LOJİPORT
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Loji Port | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 - 251 8670 - 0212 872 9096