“Küresel ticaret konteyner olmadan yönetilemez”

“Küresel ticaret konteyner olmadan yönetilemez”

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, "Günümüzde gelinen noktada, küresel ticareti konteyner taşımacılığının bizlere sunduğu imkanlar olmadan yönetmek ve büyütmenin mümkün olmadığı görülmektedir” dedi.

Yük taşımacılığında ürün­lerin ya da malın taşınma­sında kullanılan kaplar ola­rak adlandırılan konteynerler gün geçtikçe daha çok önem kazanı­yor. Lojistik faaliyetler dahilin­de kullanılan konteynerlerin baş­ta denizyolu, karayolu ve demir­yolu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmakta olduğunu söyleyen UTİKAD Yönetim Kurulu Başka­nı Bilgehan Engin, konteyner taşı­macılığı dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle genellikle deniz­yolu taşımacılığında tercih edilse de tüm taşımacılık yöntemlerin­de kullanıldığını söyledi.

Kontey­ner taşımacılığının dünya tica­retine etkisi çok büyük olduğunu sözlerine ekleyen Bilgehan Engin, “1960’lı yıllardan bu yana kontey­ner taşımacılığının yayılması ve bu taşımacılık modunun küresel ticarete getirdiği esneklik; hızlı taşıma imkanı, düşük hasar ve el­leçleme kolaylığı gibi imkanlar sa­yesinde, bu taşıma kutusunun te­darik zinciri içerisindeki popüla­ritesi giderek yükseliyor” dedi.

Konteyner taşımacılığının bu yükselişine bağlı olarak gemi bo­yutları ve limanlar bu kutudan da­ha fazla miktarda taşımak ve elleç­lemek için geliştirildiğini ekleyen Engin, bu dönüşümün doğal sonu­cu olarak, hem tedarik zincirin­de kullanılan taşıma araç türleri, hem de tesis kapasite ve özellikle­ri ve ayrıca gümrük prosedürleri, ürün maliyeti gibi kritik standart­lar ve fonksiyonlar ortaya çıktı­ğını belirtti. Bu şekilde B2B tica­ret dünyada yaygınlaştığını vur­gulayan Bilgehan Engin, “Arz ve talebin birbirlerine ulaşmaktaki sıkıntıları minimuma indirgendi. Bununla birlikte elleçleme sürele­ri düşerken, “door to door” taşıma­cılık kolaylaştı” diyerek sözlerine devam etti.

“Dış ticaret taşımacılığında toplam yük miktarı arttı”

UTİKAD Başkanı Engin, İME­AK Deniz Ticaret Odası yayınla­rı incelendiğinde Türkiye’nin li­manlarında gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarının 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artış göstere­rek 47 milyon 351 bin 510 ton ol­duğunun gözlemlendiğini aktar­dı. Denizyolu ile yapılan dış ticaret 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 arttığını ifade eden Engin şöyle devam etti: “Limanlarımızda ger­çekleştirilen ihracat amaçlı yük­leme miktarı 2024 yılı mart ayın­da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 12 milyon 804 bin 476 ton, ithalat amaçlı boşalt­ma miktarı 2024 yılı mart ayın­da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 23 milyon 880 bin 435 ton, ithalat ve ihracat ile beraber dış ticaret taşımacılığın­da toplam yük miktarı 2024 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 36 milyon 684 bin 911 ton oldu.”

“Konteyner taşımacılığı ile ticaret hızı arttı”

Söz konusu ticari verilerin kon­teyner taşımacılığı ile yakın ilişki­si olduğuna değinen Bilgehan En­gin, gelişen teknoloji ve büyüyüp küreselleşen ekonomi içerisinde konteynere uygun üretim yapıl­ması gibi faktörler de konteyner taşımacılığının arz ettiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. Kon­teynerlar sayesinde yüklerin ge­mide doğru şekilde istiflenerek, shifting, yükleme ve boşaltma gi­bi gemi operasyonlarının çok da­ha etkin bir şekilde yapılabilmek­te olrduğunu kaydeden Bilgehan Engin, “Bugün gelinen noktada, konteynerler deniz taşımacılığı­nın hız kazanmasındaki en önem­li faktörler arasında yer almakta. Konteyner taşımacılığı ile ticaret hızı arttı, yükler korunmaya alın­dı ve ticaretteki talep arttı” şeklin­de konuştu.

“Konteyner taşımacılığı ile dünya ticaret hacmi genişledi”

Konteyner taşımacılığının dünya ticareti üzerinde büyük et­kisi olduğunu belirten Bilgehan Engin, küreselleşmeyi hızlandı­ran konteyner taşımacılığının dünya ticaretinde maliyetlerin düşmesine ve ticaretin artması­na, aynı zamanda uzak bölgelerle ticaretin yapılabilmesine olanak verdiğini vurguladı.

Elleçleme kolaylığı, yüklerin belirli stan­dartlara göre yüklenebiliyor ol­ması, farklı konteyner tipleri ile farklı ürünlerin taşınmasını sağ­laması açısından konteyner ta­şımacılığı yüksek ticari faydalar sağladığını belirten Engin, “Kon­teyner taşımacılığı ile dünya tica­ret hacmi genişlemiş, pahada ha­fif yükte ağır ürünler daha daha az maliyet ile dolaşır hale geldi. Kon­teyner taşımacılığı yüksek yük kapasitesiyle dünyada ticareti ve lojistiği artırarak ulaşılması zor olan ve kara bütünlüğü olmayan lokasyonlara hızlı ve düşük ma­liyetle ulaşılmasını mümkün kıl­dı. Hasar riskinin düşük olması sayesinde konteyner taşımacılığı küresel bir ticaret hacmi oluştur­du ve deniz ticaretindeki masraf­ları azaltarak dünya ticaretinin gelişimine ve hızlanmasına des­tek oldu” şeklinde konuştu.

“Küresel ticaret konteyner olmadan yönetilemez”

Konteyner taşımacılığın en önemli avantajları arasında çev­reci olması geldiğini hatırlatan Bilgehan Engin; diğer taşıma modlarına göre konteynerler sa­yesinde daha fazla yükün daha düşük karbon salınımı ile çev­reye zarar vermeden taşındığı­na değindi. Konteyner taşıma­cılığının ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya eşyanın elleç­lenmesine gerek kalmaksızın maksimum hacimde taşınma­sını sağladığını belirten Engin, “Konteyner taşımacılığı lojis­tik maliyetleri düşürerek, ucuz hammadde ve işgücünün oldu­ğu yerlerde üretimden faydalan­mayı sağlamaktadır. Konteyner taşımacılığı, transit taşıma süre­si açısından uzun süreli olsa da uluslarası denizyolu hukununu geliştirirerek ticaret bağını güç­lendiren bir moddur. Kısacası günümüzde gelinen noktada, küresel ticareti konteyner taşımacılığının bizlere sunduğu bu imkanlar olmadan yönetmek ve büyütmenin mümkün olmadığı görülmektedir” dedi.

LOJİPORT

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.