• BIST 103.024
 • Altın 378,049
 • Dolar 6,8109
 • Euro 7,4186
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 12 °C

KARİD yönetimi güven tazeledi

KARİD yönetimi güven tazeledi
Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını Ortaköy Feriye’de gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu’nun güven...

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını Ortaköy Feriye’de gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu’nun güven tazelediği olağan genel kurul toplantısında geçmiş dönem faaliyetlerini değerlendiren Başkan Aslan KUT Türkiye’nin dünya ekonomisindeki hak ettiği yeri alması için kargo, kurye ve lojistik sektörünün kilit rolü ve sorumluluğu olduğunu vurgulayarak “Tüm üyelerimiz son yıllarda bu sorumluluk bilinciyle yatırıma yönelmiştir. Dernek üyesi tüm kuruluşlar el ele vererek Dünya ile rekabet edebilecek standartları sağlayıp reel sektörün önünü açacak hizmeti vermek için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

KARİD olarak 80 bin personelin istihdam edildiği bir sektörü temsil ettiklerini belirten KUT, “Türkiye genelinde 25 bin araç ile 10.000 yerleşim birimine hizmet götürüyoruz” dedi. Serbest rekabet ortamının sağlanmasının sektörde çalışanlar ve aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanı etkilediği gibi yeni istihdam sağlanmasının önünü açacağını da ifade eden KUT “Türkiye’de küçük büyük bütün kurum ve kuruluşlar el ele verip 2023 hedefine ulaşmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Kargo, kurye ve lojistik sektörünün serbest rekabet içinde hizmet vermeleri engellenirse bu hedefe nasıl ulaşırız? Bizler reel sektörün deyim yerinde ise kan damarları gibiyiz. Üreticinin, sanayicinin ve hizmet sektörünün Türkiye ve Dünya pazarına ulaşmasındaki tek bağız. Kargo, kurye ve lojistik işletmecileri çalışanlarıyla birlikte bu sorumluluğun bilincinde yatırımlarını gerçekleştiriyor, hizmetlerini dünya standartlarında bir kalite güvencesiyle sunuyor. Tek istediğimiz serbest rekabet ortamında faaliyet göstermek” diye konuştu.

PTT imtiyazları kalkmalı

KUT, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörümüzün kalite standartlarının sürdürülebilir hale gelmesi ve karşılaşılan güçlüklerin aşılması amacıyla Kargo/Kurye, Hızlı hava kargo, hukuksal mevzuat ve MASAK konularında çalışma grupları oluşturduk. Karayolları Taşıma Kanunu’nun istisnasız hayata geçmesi, genelge ve yönetmeliklerle ilgili olarak gerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gerekse diğer ilgili kurumlarla istişare toplantıları yaptık. Bu toplantılardan çok olumlu sonuçlar aldık. İdeal noktayı yakalamak için görüşmelerimiz sürüyor. Üye firmalarımızın faaliyet gösterdiği noktalardaki yerel yönetimler ile işbirliği amaçlı toplantılar düzenledik”

Mali mevzuat dünya standartlarına uyum sağlamalı

Aslan KUT, çalışma ortamı ve şekli, çalışanların motivasyonu, hafta sonu çalışma saatleri, kargo hizmet tanımlaması, taşımacılıkta sigorta, tüketici memnuniyeti gibi konularda üyelerimizin dünya standartlarında hizmet vermesi konusunda tavsiye kararları aldıklarını belirterek “Maliye Bakanlığı ile dünya şartlarına ve rekabet koşullarına uyum sağlamak amacıyla sektörümüzün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaptık. Maliye Bakanlığı-MASAK yetkilileri ile mevzuata sektörümüzün uyumunu sağlamak amaçlı çeşitli toplantılar düzenledik. Ankara’ da yapılan 10. Kalkınma Planı Posta Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu ve Lojistik hizmetleri toplantılarına katılarak Kargo taşımacılığı, lojistik, e-ticaret ve hızlı hava kargo sektörü ile ilgili sektörümüzün ihtiyaçlarını ilettik” dedi.

TÜİK ile işbirliği

Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen 10.Ulaştırma Şurası çerçevesinde BTK’nın sorumluluğunda yürütülen İletişim ve Haberleşme Komisyonu’nca icra edilen toplantılarda Posta Hizmetleri ve e-ticaret alanında yapılması gereken düzenlemelere ilişkin rapor sunduklarını anlatan KUT, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından AB standartlarına uyum kapsamında oluşturulan Resmi İstatistik komisyonu toplantılarına katılım sağlayarak AB sürecinde açılan müzakere olan “istatistik “kalemine Türkiye’nin uyumu için özel sektör temsilcisi olarak komisyonda yer aldıklarını anlattı.

KUT, TÜİK bu konuda istatistik kanunu çıkartarak bünyesinde “veri kalite kontrol kurulu” kurduğuna değinerek “Yeni bir yazılım geliştirerek sektörümüzün kullanımına sunacak olan TÜİK ile olan çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.

“Posta Hizmetleri Kanunu’nda serbest rekabeti engelleyen maddeler var”

Posta Hizmetleri Kanunu’nun 10.05.2013 günü TBMM’ de kabul edilerek yasalaşmasına da değinen KUT, “Uzun yıllardır sürdürülmekte olan Posta Hizmetleri Kanun tasarısı ile çalışmalar, görüşmeler, yazışmalar önceki yönetim kurullarında başlatıldığı üzere bu dönemde de sürdürüldü. Maalesef ki tüm bu çaba ve çalışmalar neticesinde Posta kanunu 10.05.2013 günü bizlerin ve diğer tüm özel sektör taraflarının önerileri dikkate alınmaksızın TBMM’ de kabul edilerek yasalaşmıştır. Kanun hükümlerine göre bir yıl içerisinde yönetmelik çıkacak. Yasadaki olumsuzluklar ile ilgili düzeltmelerin yapılması için görüşmelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

KARİD’in sektörün haklarını savunan, gelişmesi için çaba gösteren tek birlik olduğunu vurgulayan KUT, kargo, kurye ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşları güçlerine güç katmak,  hak ettikleri noktaya gelmeleri ve bu ülkenin gelişimine katkı sağlayan çabalarına katılmaları için çağrıda bulundu.

“PTT kişisel haberleşme özgürlüğünün güvencesidir. Reel sektöre göre yapılanmamıştır”

Aslan KUT yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında diğer iş kollarında olduğu gibi sektörlerinde de serbest rekabet koşullarının sağlanmasının önemine değinerek “PTT kuruluş amacı kişiler arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Kargo taşımacılığına yönelik son yıllarda faaliyet göstermelerine rağmen ticari mal akışında önemli bir etkisi yoktur. Özel kargo şirketleri teknoloji kullanımı, transfer merkezlerinin otomasyonu, kargo araçlarının dizaynı, operasyon şekli, organizasyon yapısı hizmet şekli, ürün çeşitliliği bakımından iş dünyasının ihtiyacına yanıt verecek şekilde yapılanmıştır” dedi.

PTT’nin yapısı ile özel kargo şirketlerinin yapısı çok farklı konsepte sahip olduğunu belirten KUT, “PTT kişiler arası haberleşme gibi kamusal bir görevi olduğundan odaklandığı nokta kargo şirketlerinden farklıdır. Kargo şirketleri ise ticari faaliyetlerin olduğu noktaları göz önünde bulundurarak örgütlenmesini yapmaktadır. Ayrıca mobil hizmet verdiği noktalarla birlikte kargo şirketlerinin önemli bir bölümü 2500 yerleşim biriminden fazla noktaya hizmet götürmektedir. Bir başka deyişle kargo şirketlerinin hedef kitlesinin bulunduğu yerde muhakkak bir şubesi vardır. Asıl önemlisi bu örgütlenme tarzı kargo şirketlerini daha avantajlı hale getirmektedir. Çünkü ticari faaliyetin bulunmadığı noktalarda maliyet unsuru teşkil edecek şubesi olmadığından yatırıma ve hizmet kalitesini arttırıcı eğitimlere daha fazla kaynak ayırabilmektedir.

Kaldı ki mobil hizmet organizasyonuyla ülkenin ihtiyaç duyulan her noktasına ulaşma esnekliğine sahiptir. Böylece kargo şirketleri Dünya standartlarındaki bir hizmeti Türkiye’nin genelinde en önemli noktalara yaymıştır. PTT’nin bu anlamda özel sektör ile rekabet etmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

KUT, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi serbest rekabete açık bir Posta Sektörü’ne sahip olmasının gerekliliğine işaret ederek PTT’nin özelleşmesi halinde sektörde faaliyet göstermesinin PTT, kargo şirketleri ve ülke açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

“Özel kargo şirketleri dünya standartlarında hizmet veriyor”

Aslan KUT sözlerini şöyle sürdürdü:

Son yıllarda kargo, kurye ve lojistik hizmeti veren şirketler, insan kaynağını geliştirmeye, teknoloji altyapısını güçlendirmeye, imajını yenilemeye, hız ve güven arttırıcı yeni hizmetler sunmaya önemli kaynaklar ayırmaya başlamıştır. Bu açılım rekabetçi bir ortamın katkısı ile hızla gelişmiş ve tüketiciye kaliteli hizmet olarak yansımıştır. Sektörde yer alan firmalarımız her alanda Dünya ile rekabet edecek kapasiteye ulaşmışlardır. Bundan sonra yapılması gereken, değişen global rekabet koşulları içinde, sektörde zaman ve işgücü tasarrufu kazandıracak otomasyon teknolojilerine geçilerek, bu teknolojik altyapıyı destekleyecek nitelikli personel imkanlarının oluşturulması, teknolojinin merkezine insanı koyarak, nitelikli işgücü ve hizmete esas üretim yaklaşımına yönelik eğitim faaliyetleriyle, çalışanların motivasyonunun teknoloji ve gelişmeye paralel olarak ivme kazandırılmasıdır”

“Tekel kalkmalı, Evrensel Posta Fonu’na kesilen pay sıfırlanmalı”

Posta Kanunu’nda Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek gramaja kadar olan gönderilerin PTT’nin tekeli kapsamına alındığını ve Evrensel Posta Fonu olarak, PTT’nin özel sektör şirketlerinden (Kargo-Kurye) yıllık cirolarının % 2’si kadar pay almasının zorunlu kılındığını ifade eden KUT, “Her iki konu da rekabete aykırı ve haksız” dedi.

Tüm sektörler serbest rekabete açılmış ve devlet ekonomik faaliyetlerden çoktan elini çekmişken,  Posta Sektöründe halen "devlet tekeli" anlayışının hakim olmasının Türkiye’nin gelişimi önünde engel teşkil ettiğini anlatan KUT, “Bu durum kargo, kurye ve lojistik firmalarının sorunu olmasından çok, reel sektörün gelişmesinin önünde bir engeldir. Yasama ve yürütme organları PTT tekelinin kaldırılması ve özelleştirme ile ilgili çalışmaları 2005'de başlatmış ama sonuçlandırmamıştır. Bu süreç birçok AB ülkesinde yıllar önce tamamlanmıştır. Rusya'da bile 20 yıl önce posta sektöründe tekel kaldırılmıştır” diye konuştu.

LOJİPORT

Etiketler: , , ,
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Loji Port | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 - 251 8670 - 0212 872 9096